Grimstorps Herrgård

Produktion, Friluftsliv och Välmående

Grimstorp

Sommaren med ”Änglagård – Tredje gången gillt” kommer vi alltid att minnas. Det var fantastiskt roligt att leva med teamet i nästan 20 dagar men det innebar att alla skulle vara tysta under tagning. Hur får man tyst på två pojkar och två lekfulla hundar?

Grimstorp omfattar närmare 400 hektar av skog, åker, beten och impediment. Gården omnämns redan 1397 och har genomgått många förvandlingar sedan dess. Idag bedrivs här nötproduktion i enlighet med KRAVS hårt satta regler, certifierad skogsproduktion samt besöksverksamhet.

Vi vill gärna se er som gäster och tror att ni kommer att trivas här i en lantlig miljö med gamla anor. Och om ni vill höra lite mer om inspelningstiden eller om gårdens historia så berättar vi gärna mer.

 

Herr och Fru Hartelius

Om oss

Vi, Eva och Gunnar Hartelius, har båda en jordbruksutbildning och arbetar ofta tillsammans i jordbruket och i skogen. I december 2009 flyttade vi in i stora huset med våra två söner, Fredrik och Olof. Våra döttrar hade då redan flyttat hemifrån.

Eftersom huset är alldeles för stort för oss så öppnade vi upp herrgården 2010 för besökare och vi är idag mycket stolta över att kunna erbjuda exklusivt fiske, ett fantastiskt friluftsliv och en lägenhet med relaxavdelning och plats för åtta övernattande gäster.

Grimstorps historia

Historia

Grimstorp är omnämnt redan 1397 och under århundraden har många olika släkten ägt gården. 1797 köpte översten Måns Palmstierna fastigheten och flyttade hit med sin familj. Huset låg på samma ställe, förmodligen byggt i början av 1700-talet. Därefter har gården gått i arv och nuvarande ägare är sjätte generationen.

Under 1800-talet gick gården i arv på kvinnosidan. Emma Nordstedt, Måns Palmstiernas dotterdotter, senare Emma Hartelius drev gården in på 1900-talet. Under senare delen av 1800-talet revs det gamla huset eftersom det var i mycket dåligt skick. I ett brev klagade Emma över att det nu var endast tre rum där det inte regnade in. E.A. Hedin, senare stadsarkitekt i Gävle, anlitades och ett nytt hus uppfördes under åren 1880 – 1882. Tanken var att ta emot gäster som hade behov av sjukgymnastik och läkarkontakt. Professor TJ Hartelius, Emmas man, skulle efter pensioneringen från Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm, sköta om gästerna. Tyvärr blev TJ Hartelius sjuk och dog 1896 men Emma Hartelius med dottern Jeanna fortsatte verksamheten en bit in på 1900-talet.

Tack vare tillgång på virke och torvmossar producerade gården torvströ och träull under en stor del av 1900 talet. Torvströfabriken såldes 1964 till Hasselfors och träullsproduktionen lades ner på 1980-talet.

Kontakta oss idag för din upplevelse!

Vi ser gärna dig som gäst hos oss när du vill uppleva en skön stund, tillsammans med människor som är viktiga för dig, i samklang med naturen.

 

Kontakta oss
Inline
Please enter easy facebook like box shortcode from settings > Easy Fcebook Likebox
Inline
Please enter easy facebook like box shortcode from settings > Easy Fcebook Likebox