Grimstorps Gård

Friluftsliv, Natur och Välmående
 

Grimstorp

Grimstorps Privat-Sanatorium och Pensionat hette det när professorskan E. Hartelius erbjöd inackordering år 1902. Då hänvisade man till det stärkande klimatet och möjligheten till absolut vila både utomhus och inomhus. Men det fanns även tillgång till frilufsnöjen och vidsträckta promenadvägar.

Idag kallar vi det bara Grimstorps Gård men vi erbjuder fortfarande boende för dig som önskar ombyte av miljö, rekreation och vila.

 

Huset nu

Ekologiskt jordbruk

Grimstorp är omnämnt redan 1397 och under århundraden har många olika släkten ägt gården. 1797 köpte översten Måns Palmstierna fastigheten och flyttade hit med sin familj. Därefter har gården gått i arv och nuvarande ägare är sjätte generationen. Idag bedrivs här ekologisk nötproduktion, certifierad skogsproduktion samt besöksverksamhet. Grimstorp omfattar närmare 400 hektar av skog, åker och bete.

Semesterboende redan 1902

Under 1800-talet gick gården i arv på kvinnosidan. Emma Nordstedt, Måns Palmstiernas dotterdotter, senare Emma Hartelius drev gården in på 1900-talet. Under senare delen av 1800-talet revs det gamla huset eftersom det var i mycket dåligt skick. I ett brev klagade Emma över att det nu var endast tre rum där det inte regnade in. E.A. Hedin, senare stadsarkitekt i Gävle, anlitades och ett nytt hus uppfördes under åren 1880 – 1882. Tanken var att ta emot gäster som hade behov av sjukgymnastik och läkarkontakt. Professor TJ Hartelius, Emmas man, skulle efter pensioneringen från Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm, sköta om gästerna. Tyvärr blev TJ Hartelius sjuk och dog 1896 men Emma Hartelius med dottern Jeanna fortsatte verksamheten en bit in på 1900-talet.

Tack vare tillgång på virke och torvmossar producerade gården torvströ och träull under en stor del av 1900 talet. Torvströfabriken såldes 1964 till Hasselfors och träullsproduktionen lades ner på 1980-talet.

 

Herr och Fru Hartelius

Om oss

Vi, Eva och Gunnar Hartelius, har båda en jordbruksutbildning och arbetar ofta tillsammans i jordbruket och i skogen. I december 2009 flyttade vi in i vita huset med våra två söner. Våra döttrar hade då redan flyttat hemifrån.

Eftersom huset är alldeles för stort för oss så öppnade vi 2010 upp det för besökare och vi är idag mycket stolta över att kunna erbjuda exklusivt fiske, ett fantastiskt friluftsliv och en lägenhet med relaxavdelning och plats för åtta övernattande gäster.

Änglagård

Sommaren 2010 med ”Änglagård – Tredje gången gillt” kommer vi alltid att minnas. Det var fantastiskt roligt att leva med filmteamet i nästan 20 dagar men det innebar att alla skulle vara tysta under tagning. Hur får man tyst på två pojkar och två lekfulla hundar?

Ni är varmt välkomma som gäster på Grimstorp Gård och vi tror att ni kommer att trivas här i herrgårdsmiljön med gamla anor. De har tidigare gäster gjort. Och om ni vill höra lite mer om inspelningstiden eller om gårdens historia så berättar vi gärna mer.

Kontakta oss idag för din upplevelse!

Vi ser gärna dig som gäst hos oss när du vill uppleva en skön stund, tillsammans med människor som är viktiga för dig, i samklang med naturen.