Barn som fiskar på Grimstorps Herrgård

Barn som fiskar på Grimstorps Herrgård